تبلیغات
شهر نور
  ...

بهترین کار ها نزد خدا نماز اول وقت است ، آن گاه نیکی به پدر ومادر و سپس جنگ در راه خدا

نخستین چیزی که به حساب آن رسیدگی می شود نماز است .

فاصله میان بنده و کفر ترک نماز است .

نمازی که با مسواک زدن خوانده شود بهتر از هفتاد رکعت نمازی است که بدون مسواک زدن خوانده میشود.

نماز مانند ترازو است ؛ هر کس کامل تر انجام دهد پاداش او کامل تر است .

بنده ای که منتظر بر پایی نماز است مثل این است که در نماز به سر می برد  .

خواب با علم بهتر از نماز با جهل است .

دو رکعت نماز با توجه بهتر از هفتاد رکعت نماز بی توجه است .


نوشته شده توسط محمد جواد فروغی اصل در جمعه 25 آبان 1386 و ساعت 01:11 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ my god
+ گفتگو با خدا
+ توضیحاتی در مورد جایگاه حجاب در آئین ایرانیان باستان زرتشت
+
+
+ شهر نور مازندران
+ یاد خدا
+ یک سوال مهم
+ آدم و روزگار
+ گذشت عمر
+ من تو را آسان نیاوردم به دست
+ کلید های میانبر
+
+ آیا میدانید؟
+ سعادت و خوشبختی از دیدگاه پیامبر

صفحات :